Dědičná štola Kajlovec

Dědičná štola Kajlovec, Kajlovec, Hradec nad Moravicí
Dědičná štola Kajlovec, Hradec nad Moravicí

Dědičná štola Kajlovec je staré důlní dílo, patřící do lokality starého stříbrného dolu Slepetné. Štola byla ražena později, než byly hloubeny jámy stříbrného dolu Slepetné nacházející se jižně a výše nad dědičnou štolou Kajlovec.

Tabule č.2 naučné stezky Stříbrný důl Slepetné
Tabule č. 2 naučné stezky „Stříbrný důl Slepetné“ u dědičné štoly Kajlovec

Tato dědičná štola byla ražena v roce 1529 zásluhou Kryštofa z Gendorfu, který se tímto pokoušel o obnovu těžby stříbra v lokalitě Slepetné. Bylo vyraženo asi třicet metrů štoly na rozdíl od předpokládaných cca 400 metrů. Štola byla ražena technikou zvanou „sázení ohněm“. Štola byla opuštěna zřejmě z důvodu průsaku a obavy z náhlého průvalu stařiných vod ze zatopených důlních jam v předpolí ražby štoly.

Dědičná štola Kajlovec, stříbrné doly Slepetné
Dědičná štola Kajlovec, stříbrné doly Slepetné, Hradec nad Moravicí

Dědičná štola Kajlovec leží na naučné stezce „Stříbrný důl Slepetné“, u štoly najdete tabuli č.2 této naučné stezky, na které se dozvíte spoustu zajímavých informací a hlavně si můžete prohlídnout fotografie z nitra štoly. K dědičné štole Kajlovec dojdeme buď z Kajlovce po žluté značce, kdy cca po dvou stech metrech odbočíme po značce naučné stezky doprava, po obou značkách nás čeká znatelné stoupání.

Druhou, asi snažší možností, jak se dostat k dedičné štole Kajlovec, je sejít od jam stříbrného dolu Slepetné, ke kterým se dostaneme z druhé strany a to buď rovnou po zelené značce od zámku v Hradci nad Moravicí a nebo z centra Hradce nad Moravicí od ulice Pod Kalvárií z části po křížové cestě Slezské Kalvárie, kde pak přejdeme na zelenou značku a dojdeme k rozcestí „Nad Záviliším“. Tam začíná naučná stezka „Stříbrný důl Slepetné“.