Stříbrný důl Slepetné

Stříbrný důl Slepetné, Hradec nad Moravicí
Stříbrný důl Slepetné

Stříbrný důl Slepetné je jedním z méně známých zajímavých míst Hradce nad Moravicí. Jde o pozůstatky dolování stříbronosné rudy na vrchu Slepetné (na starých mapách označováno jako „Slepetner Gebürg“). Nejstarší dolování na Slepetné probíhalo v 11. až 12. století a pojí se se založením mincovny v Olomouci moravským knížetem Břetislavem I. Tehdy šlo o nejznámější slezský stříbrný důl. Tento důl také patří k nejstarším stříbrným dolům v ČR, známé české doly jsou mladší.

Slepetné, Hradec nad Moravicí
Stříbrný důl Slepetné, Hradec nad Moravicí

Stříbrný důl Slepetné najdeme nad Kajlovcem, místní částí Hradce nad Moravicí. Nejrychleji tam dojdeme právě z Kajlovce po žluté značce, ze které asi po dvou stech metrech odbočíme na značenou naučnou stezku, čeká nás však nelehká cesta do kopce s velkým převýšením a půjdeme i kolem dědičné štoly Kajlovec. Snažší, ale mnohem delší cesta je z Hradce nad Moravicí od ulice Pod Kalvárií z části po křížové cestě Slezské Kalvárie, pak přejdeme na zelenou značku a dojdeme k rozcestí „Nad Záviliším“. Tam začíná naučná stezka „Stříbrný důl Slepetné“, která nás kromě jam a odvalů tehdejšího stříbrného dolu dovede také ke staré dědičné štole Kajlovec.

Stříbrný důl Slepetné, Hradec nad Moravicí
Stříbrný důl Slepetné, Hradec nad Moravicí

Pozůstatky stříbrného dolu Slepetné tvoří několik plytkých jam, odvalů a plytký nepatrný příkop, zrovna ten je připomínkou začátku dobývání stříbra v této oblasti a to v 11. až 12. století, kdy se stříbro dobývalo pomoci šachtic hlubokých třicet až padesát metrů. Výraznější připomínkou těžby v této lokalitě je šest plytkých jam nálevkovitého tvaru, dnes z části zarostlých stromy, jež představují pozůstatek těžby z patnáctého století, kdy byla těžba obnovena po otevření opavské mincovny. Tyto jámy jsou nejpatrnější a zřejmě dosahovaly hloubky až 25 metrů. Spoustu zajímavých informací najdete na informační tabuli. Pokud budete pokračovat po naučné stezce k dědičné štole Kajlovec, počítejte s velkým stoupáním zpět na „hlavní“ zeleně značenou cestu.
GPS:49.8511494N, 17.8914928E
Mapa důl Slepetné, Hradec nad Moravicí
Turistická mapa Hradce nad Moravicí s vyznačením bývalého dolu Slepetné. Zdroj: „Mapy.cz“